Szymon
Kocik

Szymon Kocik – absolwent psychologii stosowanej ukończonej na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień organizowane przez Instytut Psychologii zdrowia w Warszawie.